Realizacje

Sprawdź co zrealizowaliśmy

Wykaz zrealizowanych robót

maj 2020 do lipiec 2020

Przebudowa sieci wodociągowej fi 400 w ul. Wieczystej i w ul. Świetego Jerzego we Wrocławiu. Zadanie realizowane dla firmy Pebud Sp. z o.o.

Zakres robót obejmował wykonanie komór startowych i odbiorczych niezbędnych do wykonania reliningu sieci wodociągowej PEHD fi 355 i fi 160 a także montaż armatury w komorach – tj. zasuw, przepustnic, trójników, hydrantów, łączników montażowych itp


grudzień 2019 do kwiecień 2020

Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSEE Invest Park na terenie gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice, Goswinowice-etap 2 – zadanie realizowane wspólnie z Firmą Handlowo Usługową Florex Mariusz Pękala dla firmy Tomasz Gwóźdź Zakład Usługowo Handlowy „TOMBET”.

Zakres robót firmy Monibud:

 • wykonanie wodociągu z żeliwa sferoidalnego fi 160 w ilości ok. 1200mb. wraz z montażem węzłów i hydrantami podziemnymi.
 • wykonanie wodociągu z rur PE fi 160 – ok. 950 mb – wraz z montażem węzłów i hydrantami podziemnymi.
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 500 długości 264mb , fi 300 o długości 454 mb i fi 200 długości 140 mb wraz z montażem 28 studni betonowych fi 1200 oraz 40 wpustów.

wrzesień 2019 do październik 2019

„Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul.Kardynała St.Wyszyńskiego w Busku-Zdroju – etap II” – zadanie realizowane dla Firmy Handlowo Usługowej Florex Mariusz Pękala.

Zakres robót obejmował wykonanie rurociągu metodą zgrzewania doczołowego wraz z przepięciami do istniejącego wodociągu. Długość wodociagu: 299 mb. Prace obejmowały również montaż 4 hydrantów przeciwpożarowych naziemnych.

Wykonano próbę ciśnieniową i płukanie wodociągu wraz z dezynfekcją.


kwiecień 2019 do grudzień 2019

„Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” – zadanie realizowane wspólnie z Firmą Handlowo Usługową Florex Mariusz Pękala dla firmy Tomasz Gwóźdź Zakład Usługowo Handlowy „TOMBET”.

Zakres robót firmy Monibud obejmował:

 • wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 200 długości 771 mb z rur litych PVC U SN 16 – wraz z montażem studni żelbetowych fi 1200 – 15szt.
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 300 długości 340 mb i fi 200 długości 238 mb oraz montaż studni żelbetowych fi 1200 szt 13 i montaż wpustów ulicznych w liczbie 64 szt wraz z regulacją włazów i kratek.
 • wykonanie wodociągu fi 160 z żeliwa sferoidalnego o łącznej długości 850 mb wraz z montażem zasuw, trójników, kołnierzy, hydrantów, urządzeń odpowietrzających.

luty 2019 do marzec 2019

Częściowe wykonanie odgazowania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego p. n. ” Zamknięcie i rekultywacja V sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Tarnowie przy ul Komunalnej 31″ – Zadanie realizowane wspólnie z Firmą Usługową Florex Mariusz Pękala dla firmy Tomasz Gwóźdź Zakład Usługowo Handlowy „TOMBET”.

Zakres robót obejmował wykonanie instalacji odgazowania z rur pe 75mm łączonych zgrzewaniem elektrooporowym.

Łączna długość wykonanych przewodów instalacji odgazowania: 2200 mb.

Ilość kominów odgazowujących – 25 sztuk.


sierpień 2018 do luty 2019

Wykonanie kanalizacji sanitarnej, drenaży oraz instalacji podposadzkowych na I i II etapie budowy hal magazynowych przy ul. Malików w Kielcach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Wodociągi Kieleckie – realizacja dla Firmy Pekabex Bet S.A.

Zakres obejmował:

 • Drenaże: – ok 400 mb
 • Kanalizacji sanitarna i tłoczna – łącznie ok. 350 mb.
 • Montaż przepompowni fi 1500.
 • Montaż dwóch zbiorników technologicznych fi 2500.
 • Przyłącza wody hydrantowej fi 300 – 4 szt.
 • Instalacje podposadzkowe- na całej hali i w budynkach biurowych

czerwiec 2018 do lipiec 2018

Wykonanie drenaży fi 160 w obsypce żwirowej – łączna długość 1500 mb – zadanie realizowane dla Firmy Usługowej Florex Mariusz Pękala.


maj 2018 do czerwiec 2018

Wykonanie 29 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na terenie Gminy Łopuszno – zadanie realizowane dla firmy Delfin sp. z o.o.

Zadzwoń do nas, zapytaj o szczegóły

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi. Jesteśmy do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Zapraszamy do współpracy.